História predpisu 569/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.1992 -