História predpisu 572/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.1992 -