História predpisu 6/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1992 - 28.02.2015