História predpisu 71/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.1992 - 28.04.1993
3.29.04.1993 - 15.07.199389/1993 Z. z.
4.16.07.1993 - 14.04.1994150/1993 Z. z.
5.15.04.1994 - 30.11.199585/1994 Z. z.
6.01.12.1995 - 31.01.1998232/1995 Z. z.
7.01.02.1998 - 31.12.200012/1998 Z. z.
8.01.01.2001 - 31.05.2001457/2000 Z. z.
9.01.06.2001 - 31.08.2002162/2001 Z. z.
10.01.09.2002 - 31.12.2003418/2002 Z. z.
11.01.01.2004 - 30.04.2004531/2003 Z. z.
12.01.05.2004 - 31.08.2004215/2004 Z. z.
13.01.09.2004 - 30.09.2004382/2004 Z. z., 420/2004 Z. z.
14.01.10.2004 - 31.08.2005432/2004 Z. z.
15.01.09.2005 - 31.12.2005341/2005 Z. z.
16.01.01.2006 - 30.06.2007621/2005 Z. z.
17.01.07.2007 - 31.07.2007273/2007 Z. z.
18.01.08.2007 - 31.12.200724/2007 Z. z.
19.01.01.2008 - 31.12.2008511/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
20.01.01.2009 - 04.03.2009465/2008 Z. z., 264/2008 Z. z.
21.05.03.2009 - 31.12.200971/2009 Z. z.
22.01.01.2010 - 31.05.2010503/2009 Z. z.
23.01.06.2010 - 31.12.2011136/2010 Z. z., 136/2010 Z. z.
24.01.01.2012 - 30.09.2012136/2010 Z. z., 381/2011 Z. z., 136/2010 Z. z.
25.01.10.2012 - 03.10.2012286/2012 Z. z.
26.04.10.2012 - 27.03.2013297/2012 Z. z.
27.28.03.2013 - 03.04.201364/2013 Z. z.
28.04.04.2013 - 14.06.2013297/2012 Z. z.
29.15.06.2013 - 30.11.2013125/2013 Z. z.
30.01.12.2013 - 31.12.2013347/2013 Z. z.
31.01.01.2014 - 31.08.2014357/2013 Z. z., 381/2011 Z. z.
32.01.09.2014 - 31.12.2015204/2014 Z. z.
33.01.01.2016 - 87/2015 Z. z.