História predpisu c128-p1/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1993 - 30.06.2002