c27-p2/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 6. února 1992
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecního zastupitelstva v obci
Mohelnice okres Plzeň - jih
Vrčeň okres Plzeň - jih
a stanoví den jejich konání na sobotu dne 29. února 1992 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze usnesení předsednictva ČNR č. 693 ze dne 16. ledna 1992.
Burešová v. r.
Příloha k usnesení předsednictva ČNR
Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
Příloha