História predpisu 101/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.05.1993 -