História predpisu 122/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1993 - 31.12.2005