História predpisu 125/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1993 - 29.02.2004