História predpisu 131/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1993 - 31.08.1994