História predpisu 150/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.07.1993 -