História predpisu 158/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1993 - 30.06.2002