História predpisu 164/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.1993 -