História predpisu 165/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1993 - 31.12.1995