História predpisu 167/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1993 -