História predpisu 181/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.08.1993 - 31.07.1995