História predpisu 186/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.08.1993 -