História predpisu 249/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1993 - 31.03.2002