História predpisu 292/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.1993 -