História predpisu 307/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1993 - 25.01.1995