História predpisu 324/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1993 -