História predpisu 36/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.1993 - 30.06.2002