História predpisu 75/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1993 -