História predpisu 84/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1993 - 30.06.2002