História predpisu 89/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.1993 -