História predpisu 95/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1993 - 30.06.2007