História predpisu 96/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.1993 - 30.06.2000