História predpisu 60/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1995 -