História predpisu 61/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.04.1995 - 31.03.2012