História predpisu 195/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.1996 -