História predpisu 243/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.08.1996 -