História predpisu 70/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.03.1996 -