História predpisu 73/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1998 - 30.06.1998
3.01.07.1998 - 31.03.1999
4.01.04.1999 - 31.08.199958/1999 Z. z.
5.01.09.1999 - 31.12.1999181/1999 Z. z.
6.01.01.2000 - 31.07.2000356/1999 Z. z.
7.01.08.2000 - 31.12.2000224/2000 Z. z.
8.01.01.2001 - 30.06.2001464/2000 Z. z.
9.01.07.2001 - 28.02.2002241/2001 Z. z.
10.01.03.2002 - 30.06.200298/2002 Z. z.
11.01.07.2002 - 30.09.2002328/2002 Z. z.
12.01.10.2002 - 06.12.2002422/2002 Z. z.
13.07.12.2002 - 30.06.2003659/2002 Z. z.
14.01.07.2003 - 30.04.2004212/2003 Z. z.
15.01.05.2004 - 30.06.2004201/2004 Z. z., 178/2004 Z. z.
16.01.07.2004 - 31.08.2004365/2004 Z. z.
17.01.09.2004 - 31.12.2004382/2004 Z. z.
18.01.01.2005 - 25.02.2005201/2004 Z. z., 732/2004 Z. z., 201/2004 Z. z., 727/2004 Z. z.
19.26.02.2005 - 30.04.200569/2005 Z. z.
20.01.05.2005 - 31.12.200569/2005 Z. z.
21.01.01.2006 - 25.07.2007623/2005 Z. z.
22.26.07.2007 - 31.12.2007342/2007 Z. z.
23.01.01.2008 - 29.02.2008513/2007 Z. z.
24.01.03.2008 - 31.07.200861/2008 Z. z.
25.01.08.2008 - 14.12.2008278/2008 Z. z.
26.15.12.2008 - 31.12.2008491/2008 Z. z.
27.01.01.2009 - 31.03.2009445/2008 Z. z.
28.01.04.2009 - 31.03.201070/2009 Z. z.
29.01.04.2010 - 30.06.201060/2010 Z. z.
30.01.07.2010 - 31.12.2010151/2010 Z. z.
31.01.01.2011 - 31.03.2011543/2010 Z. z., 547/2010 Z. z.
32.01.04.2011 - 29.02.201248/2011 Z. z.
33.01.03.2012 - 31.12.201279/2012 Z. z.
34.01.01.2013 - 30.04.2013361/2012 Z. z., 345/2012 Z. z.
35.01.05.2013 - 31.12.201380/2013 Z. z.
36.01.01.2014 - 31.12.2014462/2013 Z. z.
37.01.01.2015 - 307/2014 Z. z.