História predpisu 236/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2000 -