História predpisu 237/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2000 - 30.06.2001
3.01.07.2001 -