História predpisu 59/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.03.2000 - 31.03.2022
3.01.04.2022 -