História predpisu 15/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.2001 -