História predpisu 165/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.2001 -