História predpisu 311/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2002 - 24.07.2002165/2002 Z. z.
3.25.07.2002 - 30.06.2003408/2002 Z. z.
4.01.07.2003 - 31.12.2003210/2003 Z. z.
5.01.01.2004 - 31.01.2004210/2003 Z. z., 461/2003 Z. z.
6.01.02.2004 - 30.04.20045/2004 Z. z.
7.01.05.2004 - 30.06.2004210/2003 Z. z.
8.01.07.2004 - 31.03.2005365/2004 Z. z.
9.01.04.2005 - 30.06.200582/2005 Z. z.
10.01.07.2005 - 31.12.2005244/2005 Z. z., 131/2005 Z. z.
11.01.01.2006 - 31.05.2006570/2005 Z. z.
12.01.06.2006 - 30.06.2006231/2006 Z. z.
13.01.07.2006 - 31.08.2007124/2006 Z. z.
14.01.09.2007 - 11.06.2008348/2007 Z. z.
15.12.06.2008 - 31.12.2008200/2008 Z. z.
16.01.01.2009 - 28.02.2009460/2008 Z. z.
17.01.03.2009 - 31.08.200949/2009 Z. z.
18.01.09.2009 - 28.02.2010184/2009 Z. z.
19.01.03.2010 - 31.12.2010574/2009 Z. z.
20.01.01.2011 - 31.03.2011543/2010 Z. z.
21.01.04.2011 - 05.06.201148/2011 Z. z.
22.06.06.2011 - 31.08.201148/2011 Z. z.
23.01.09.2011 - 30.11.2011257/2011 Z. z.
24.01.12.2011 - 31.12.2011406/2011 Z. z.
25.01.01.2012 - 31.08.2012512/2011 Z. z., 257/2011 Z. z.
26.01.09.2012 - 31.12.2012251/2012 Z. z.
27.01.01.2013 - 21.08.2013345/2012 Z. z., 361/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
28.22.08.2013 - 21.02.2014233/2013 Z. z.
29.22.02.2014 - 31.05.2014
30.01.06.2014 - 30.06.201458/2014 Z. z.
31.01.07.2014 - 31.12.2014183/2014 Z. z., 103/2014 Z. z.
32.01.01.2015 - 28.02.2015307/2014 Z. z.
33.01.03.2015 - 31.03.201514/2015 Z. z.
34.01.04.2015 - 31.08.201561/2015 Z. z.
35.01.09.2015 - 30.04.202214/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.
36.01.05.2022 - 01.05.2022
37.02.05.2022 - 31.07.2022
38.01.08.2022 - 31.08.2022
39.01.09.2022 -