História predpisu 315/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2001 - 30.10.2001
3.31.10.2001 - 31.03.2002
4.01.04.2002 - 31.12.2002
5.01.01.2003 - 31.12.2003666/2002 Z. z., 438/2002 Z. z.
6.01.01.2004 - 30.04.2004462/2003 Z. z., 451/2003 Z. z., 424/2003 Z. z.
7.01.05.2004 - 30.06.2004215/2004 Z. z., 180/2004 Z. z.
8.01.07.2004 - 31.07.2004365/2004 Z. z.
9.01.08.2004 - 31.08.2004447/2004 Z. z.
10.01.09.2004 - 31.12.2004382/2004 Z. z.
11.01.01.2005 - 30.06.2005729/2004 Z. z.
12.01.07.2005 - 31.12.2005254/2005 Z. z.
13.01.01.2006 - 30.06.2006561/2005 Z. z.
14.01.07.2006 - 30.06.2007404/2006 Z. z.
15.01.07.2007 - 31.08.2007256/2007 Z. z.
16.01.09.2007 - 31.12.2007327/2007 Z. z.
17.01.01.2008 - 31.12.2008614/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
18.01.01.2009 - 31.03.2009591/2008 Z. z., 445/2008 Z. z.
19.01.04.2009 - 29.05.200982/2009 Z. z.
20.30.05.2009 - 31.12.2009199/2009 Z. z.
21.01.01.2010 - 30.06.2010602/2009 Z. z., 82/2009 Z. z.
22.01.07.2010 - 31.12.2010151/2010 Z. z.
23.01.01.2011 - 31.03.2011543/2010 Z. z.
24.01.04.2011 - 31.12.201148/2011 Z. z.
25.01.01.2012 - 31.12.2012400/2011 Z. z.
26.01.01.2013 - 30.04.2013345/2012 Z. z., 438/2002 Z. z.
27.01.05.2013 - 31.07.201380/2013 Z. z.
28.01.08.2013 - 31.12.2013190/2013 Z. z.
29.01.01.2014 - 31.03.2014498/2013 Z. z.
30.01.04.2014 - 31.12.201437/2014 Z. z.
31.01.01.2015 - 30.06.2015307/2014 Z. z., 421/2014 Z. z.
32.01.07.2015 - 31.08.2015421/2014 Z. z., 421/2014 Z. z.
33.01.09.2015 - 129/2015 Z. z.