História predpisu 326/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.2001 -