História predpisu 344/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.09.2001 -