História predpisu 369/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2001 -