História predpisu 467/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.2001 - 30.06.2015