História predpisu 483/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.2001 - 31.12.2001
3.01.01.2002 - 31.08.2002566/2001 Z. z.
4.01.09.2002 - 31.12.2002510/2002 Z. z., 430/2002 Z. z.
5.01.01.2003 - 30.06.2003466/2002 Z. z., 431/2002 Z. z.
6.01.07.2003 - 31.12.2003165/2003 Z. z.
7.01.01.2004 - 30.04.2004603/2003 Z. z.
8.01.05.2004 - 31.12.2004215/2004 Z. z.
9.01.01.2005 - 31.08.2005554/2004 Z. z.
10.01.09.2005 - 31.12.2005341/2005 Z. z., 340/2005 Z. z.
11.01.01.2006 - 30.04.200669/2005 Z. z., 747/2004 Z. z.
12.01.05.2006 - 31.12.2006214/2006 Z. z.
13.01.01.2007 - 30.04.2007644/2006 Z. z.
14.01.05.2007 - 31.10.2007209/2007 Z. z.
15.01.11.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z.
16.01.01.2008 - 31.08.2008659/2007 Z. z.
17.01.09.2008 - 12.12.2008297/2008 Z. z.
18.13.12.2008 - 31.12.2008552/2008 Z. z.
19.01.01.2009 - 28.02.2009659/2007 Z. z., 552/2008 Z. z., 552/2008 Z. z.
20.01.03.2009 - 09.07.200966/2009 Z. z.
21.10.07.2009 - 30.11.2009276/2009 Z. z.
22.01.12.2009 - 31.12.2009186/2009 Z. z., 492/2009 Z. z.
23.01.01.2010 - 31.03.2010186/2009 Z. z.
24.01.04.2010 - 01.04.2010492/2009 Z. z.
25.02.04.2010 - 31.05.2010129/2010 Z. z.
26.01.06.2010 - 31.03.2011129/2010 Z. z.
27.01.04.2011 - 29.06.201146/2011 Z. z.
28.30.06.2011 - 30.11.2011130/2011 Z. z.
29.01.12.2011 - 30.12.2011394/2011 Z. z.
30.31.12.2011 - 31.12.2011520/2011 Z. z.
31.01.01.2012 - 31.08.2012314/2011 Z. z.
32.01.09.2012 - 31.12.2012234/2012 Z. z.
33.01.01.2013 - 09.06.2013352/2012 Z. z.
34.10.06.2013 - 31.12.2013132/2013 Z. z.
35.01.01.2014 - 31.07.2014547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z.
36.01.08.2014 - 31.12.2014213/2014 Z. z., 213/2014 Z. z., 213/2014 Z. z.
37.01.01.2015 - 31.03.2015213/2014 Z. z., 374/2014 Z. z., 213/2014 Z. z., 371/2014 Z. z.
38.01.04.2015 - 31.12.201535/2015 Z. z.
39.01.11.2015 - 31.12.2015252/2015 Z. z.
40.01.01.2016 - 213/2014 Z. z., 213/2014 Z. z.