História predpisu 566/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2002 - 30.06.2002
3.01.07.2002 - 31.08.2002291/2002 Z. z.
4.01.09.2002 - 31.12.2002510/2002 Z. z., 429/2002 Z. z.
5.01.01.2003 - 31.05.2003510/2002 Z. z., 510/2002 Z. z.
6.01.06.2003 - 29.06.2003162/2003 Z. z.
7.30.06.2003 - 31.12.2003
8.01.01.2004 - 30.04.2004594/2003 Z. z.
9.01.05.2004 - 30.11.2004
10.01.12.2004 - 31.12.2004635/2004 Z. z.
11.01.01.2005 - 29.06.2005635/2004 Z. z., 43/2004 Z. z.
12.30.06.2005 - 30.06.2005266/2005 Z. z.
13.01.07.2005 - 31.07.2005635/2004 Z. z., 7/2005 Z. z.
14.01.08.2005 - 31.12.2005336/2005 Z. z.
15.01.01.2006 - 30.04.20067/2005 Z. z., 747/2004 Z. z.
16.01.05.2006 - 31.12.2006213/2006 Z. z.
17.01.01.2007 - 30.04.2007644/2006 Z. z.
18.01.05.2007 - 31.10.2007209/2007 Z. z., 209/2007 Z. z.
19.01.11.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 644/2006 Z. z.
20.01.01.2008 - 31.03.2008659/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 644/2006 Z. z.
21.01.04.2008 - 31.08.200870/2008 Z. z.
22.01.09.2008 - 31.12.2008297/2008 Z. z.
23.01.01.2009 - 31.01.2009659/2007 Z. z., 552/2008 Z. z., 552/2008 Z. z.
24.01.02.2009 - 04.05.2009552/2008 Z. z., 552/2008 Z. z.
25.05.05.2009 - 09.07.2009160/2009 Z. z.
26.10.07.2009 - 30.11.2009186/2009 Z. z., 276/2009 Z. z.
27.01.12.2009 - 31.12.2009487/2009 Z. z., 492/2009 Z. z.
28.01.01.2010 - 31.05.2010186/2009 Z. z.
29.01.06.2010 - 29.12.2010129/2010 Z. z.
30.30.12.2010 - 31.03.2011505/2010 Z. z.
31.01.04.2011 - 29.06.201146/2011 Z. z.
32.30.06.2011 - 30.11.2011130/2011 Z. z.
33.01.12.2011 - 30.12.2011394/2011 Z. z.
34.31.12.2011 - 30.06.2012520/2011 Z. z., 520/2011 Z. z.
35.01.07.2012 - 31.12.2012520/2011 Z. z., 520/2011 Z. z.
36.01.01.2013 - 09.06.2013440/2012 Z. z.
37.10.06.2013 - 21.07.2013132/2013 Z. z.
38.22.07.2013 - 31.12.2013206/2013 Z. z.
39.01.01.2014 - 31.07.2014352/2013 Z. z.
40.01.08.2014 - 31.12.2014213/2014 Z. z.
41.01.01.2015 - 31.03.2015213/2014 Z. z., 371/2014 Z. z.
42.01.04.2015 - 30.06.201539/2015 Z. z.
43.01.07.2015 - 30.09.2015117/2015 Z. z.
44.01.10.2015 - 30.06.2017117/2015 Z. z.
45.01.01.2016 - 30.06.2017253/2015 Z. z.
46.01.07.2017 - 117/2015 Z. z.