História predpisu 207/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.2002 -