História predpisu 31/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.2002 -