História predpisu 35/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2002 -