História predpisu 79/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.2002 - 30.06.2012